zasoby

Przyrodnicze – sołectwo Radziechów posiada jeden z najwyższych stopni lesistości wśród sołectw gminy Zagrodno. Lasy zajmują powierzchnię 111,16 ha, a tereny zadrzewione i zakrzewione 4,80 ha, co daje 9,2 % lesistości. W Radziechowie znajduje się 11 stawów, w większości prywatnych, potok Kraśnik wypływający z dwóch źródeł, wiele oczek wodnych i studnie kiernicze. W okolicy folwarku znajdują się pozostałości parku przypałacowego.
Grunty orne zajmują 1 051,26 ha z czego 864,96 ha stanowią grunty orne zaś 186,30 ha użytki zielone, co stanowi największy areał użytków zielonych wśród sołectw gminy Zagrodno. Gleby  w Radziechowie są w większości urodzajne, brunatne lub płowe, związane z równiną morenową i pokrywą lessową. Prawie 60% gruntów ornych
zaliczanych jest do średniej IIIb-IVa klasy bonitacyjnej. Najczęściej uprawia się tu zboża i buraki cukrowe.
Radziechów, podobnie jak cała gmina Zagrodno leży w regionie termicznym IV przedgórskim. Wobec tego jest on łagodny i sprzyja rolnictwu. Wieś leży na obszarze najcieplejszym w Polsce. Średnia temperatura w roku wynosi 8oC , zimą około -1,4oC, latem 17,3oC. Lato trwa około 104 dni, a okres wegetacyjny około 224 dni i jest jednym z najdłuższych w Polsce. Pokrywa śnieżna leży średnio przez 54 dni, a zima termiczna trwa 69 dni. Charakterystyczne są ciepłe i krótkie zimy, najcieplejsze wiosny i jesienie, dość ciepłe lata i małe różnice temperatur w ciągu roku. Najczęściej wieją tu wiatry zachodnie.

Gospodarka i rolnictwo – Wieś od wieków ma charakter rolniczy. W Radziechowie znajduje się największe udokumentowane złoże kruszywa naturalnego – żwiru, ponad 14 tyś. ton, które od kilku lat jest eksploatowane przez Kopalnię Kruszywa Naturalnego „Radziechów”
W Radziechowie znajduje się 1 264, 42 ha użytków rolnych, z czego 443,07 ha należy do sektora publicznego i bardzo dużo, bo 821,35 ha jest własnością prywatną. Rolnictwo we wsi oparte jest o małe, kilkuhektarowe gospodarstwa, w większości do 10 ha, których jest ponad 60. We wsi istnieje tylko jedno gospodarstwo rolne, które gospodaruje na areale prawie 100-u hektarowym. W Radziechowie funkcjonuje niewiele firm usługowych; budowlane, handlowe, mechanika pojazdowa, pracownia archeologiczno-konserwatorska.
Ciekawe położenie wsi, różnorodne ukształtowanie krajobrazu, piękna przyroda oraz cisza i spokój sprawia, że Radziechów ma potencjał do rozwoju turystyki i agroturystyki. W ostatnim czasie powstały dwa tego typu ośrodki. Wciąż jednak te atuty nie są w pełni wykorzystane, stanowią one bazę na której wieś powinna się rozwijać, przynosząc dodatkowe źródło dochodów mieszkańców. Istotne dla rozwoju wsi jest położenie w niewielkiej odległości – 3,5 km od autostrady A4. Do najbliższych większych ośrodków miejskich jest: Złotoryja (odległa 19 km), Chojnów (15 km), Legnica (31 km), Zgorzelec (75 km) i Wrocław (100 km). Z wszystkimi miastami istnieje dobre połączenie drogowe.

Infrastruktura techniczna – Wieś posiada sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną z ograniczonym dostępem do internetu. Brak jest sieci kanalizacji zbiorowej.
Zaopatrzenie mieszkańców Radziechowa w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach. Najczęściej źródłem ciepła jest węgiel. W niewielkiej części źródłem ciepła jest olej opałowy i energia elektryczna.
Infrastruktura drogowa w Radziechowie wymaga wielu inwestycji. Droga powiatowa przez wieś wymaga generalnego remontu, natomiast do Okmian budowy od podstaw, wskazana jest również  budowa chodnika wzdłuż wsi. Wewnętrzne drogi gminne wymagają budowy od podstaw, w większości nie są nawet utwardzone, podobnie jak drogi do posesji i pól.

Infrastruktura społeczna – Potrzeby związane z edukacją, kulturą, opieką społeczną, zdrowotną, usługami bankowymi, pocztowymi mieszkańcy Radziechowa muszą zaspwkajać poza swoją wioską, w miejscowości gminnej- Zagrodnie lub w powiecie tj. w Złotoryi.
We wsi znajduje się:
- Trzyklasowa Szkoła Podstawowa ( od wrzesnia 2013 roku będzie filią Szkoły Podstawowej w Zagrodnie)  Dzieci z Radziechowa realizują obowiązek szkolny w w 5-ciu miejscowościach;  Zagrodnie, Okmianach, Iwinach, Złotoryi i w Chojnowie.
- filia Gminnej Biblioteki Publicznej
- kościół filialny parafii rzymsko-katolickiej w Okmianach p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
- świetlica wiejska działająca okazjonalnie
- sklep spożywczo-przemysłowy
W miejscowości brak jest ogólnodostępnego boiska sportowego, brak miejsca spotkań, brak placu zabaw dla najmłodszych.

Źródło: Plan Odnowy Miejscowości Radziechów

Ostatnie aktualności

03-04-2013

Wsparcie

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków o finansowe wspieranie naszej działalności, która służyć będzie wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Przydatne linki

Szybki kontakt

+48 693 219 523

Liczba odwiedzin: 117149

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: „Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”.

człowiek - najlepsza inwestycja