Radziechów

Radziechów to wieś, która powstała poprzez połączenie trzech osad. Dolna, wschodnia część wsi, dawna nazwa Märzdorf, górna, zachodnia część to Muszczyna dawniej Moschendorf oraz przysiółek, tzw. kolonia – Grzędna dawniej Bächelsdorf. Wieś w większości ma zagrodową, zabudowę rozproszoną z wyraźnym podziałem na trzy części. Główna część, z dominantą krajobrazową jaką jest kościół znajduje się w Radziechowie Dolnym. Tam też znajduje się zespół folwarczny z ruinami pałacu. Wyróżniającym czynnikiem krajobrazowym jest duża różnica wysokości – 60 m między najwyższym a najniższym punktem we wsi.

Radziechów to stara średniowieczna wieś. Większość zabudowań wsi pochodzi sprzed 1945 roku. Wieś nie posiada wykształconego centrum. Przez miejscowość przebiega droga powiatowa, która miejscami przebiega wzdłuż ciągu osadniczego a częściowo na jego obrzeżach. Zabudowa wsi jest rozproszona z bardzo rozbudowaną strukturą dróg wewnętrznych do poszczególnych posesji. Podział wsi na trzy części jest wyraźny z uwagi na znaczne odległości pomiędzy zabudowaniami należącymi do poszczególnych osad składających się na obecny Radziechów.

źródło: Plan Odnowy Miejscowości Radziechów

Ostatnie aktualności

03-04-2013

Wsparcie

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków o finansowe wspieranie naszej działalności, która służyć będzie wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Przydatne linki

Szybki kontakt

+48 693 219 523

Liczba odwiedzin: 121794

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: „Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”.

człowiek - najlepsza inwestycja