kościół

Historia kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny

 

        W chwili obecnej nie posiadamy informacji, czy powstała na początku XV wieku świątynia – której fundatorem był Jan Stewicz – była drewniana, czy już murowana. Jako budowla nie przetrwała do naszych czasów, na jej miejscu w początkach XVI wieku powstał nowy kościół. Budowla kościoła składa się z prostej nawy nakrytej sklepieniem układającym się w motyw ornamentu okuciowego oraz trójbocznego, jednoprzęsłowego prezbiterium o sklepieniu krzyżowo-żebrowym. Całość dopełnia wieża, podzielona na kilka stref mocno zaakcentowanymi gzymsami. Warto zwrócić uwagę na późnogotycki portal prowadzący z prezbiterium do zakrystii, którego ościeża tworzą przecinające się laskowania. Na obu zwornikach sklepienia znajdują się herby.

Do najciekawszych elementów wyposażenia kościoła należą:

- ołtarz główny wykonany z drewna w połowie XVII wieku,

- portale: północny i południowy z początku XVI wieku,

- renesansowe obramowania okienne z piaskowca z pierwszej połowyXVI wieku,

- wisząca przed ołtarzem secesyjna wieczna lampa z mosiądzu i ceramiki z przełomu XIX i XX wieku.

W kościele jeszcze na początku lat 80-tych XX wieku były:

- późnobarokowy srebrny krucyfiks z połowy XVIII wieku,

- dwa świeczniki z cyny i drewna z drugiej połowy XVIII wieku.

Na wyposażeniu kościoła znajdowała się również chrzcielnica kamienna z datą 1566. Wyniesiona została z kościoła na początku lat 70-tych XX wieku, niezabezpieczona, dziś byłaby łupem złodziei. Na szczęście w porę zadbano o jej bezpieczeństwo. Dziś ten wspaniały zabytek sztuki sakralnej zdobi lapidarium Muzeum Regionalnego w Chojnowie. Chrzcielnica, prócz daty 1566, posiada wyrytą sentencję Marcina Lutra.

Chrzcielnica, która obecnie znajduje się w kościele, pochodzi z kościoła ewangelickiego.

Jeden z trzech dzwonów na wieży kościoła w Chojnowie, z datą 1597, pochodzi z Radziechowa. Źródła podają, że został on odlany w 1593 roku i zaopatrzony w sentencję z psalmu 113, w. 2 i 3.

Przed II-gą wojną światową posadzkę kościelną przedsionka tworzyły płyty nagrobne z żelaznymi pierścieniami. Większość napisów była już w latach 30-tych XX wieku zatarta. W grobowcach pod płytami spoczywali szlachetnie urodzeni, którzy kiedyś żyli w Radziechowie, a miejscem ich spoczynku stały się kościelne katakumby.

Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 85/L wraz z elementami wystroju i wyposażenia z XVII – XIX wieku

Ostatnie aktualności

03-04-2013

Wsparcie

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków o finansowe wspieranie naszej działalności, która służyć będzie wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Przydatne linki

Szybki kontakt

+48 693 219 523

Liczba odwiedzin: 124190

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: „Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”.

człowiek - najlepsza inwestycja