Witamy na naszej stronie

 

„Mała ojczyzna to miasto, czy wieś w której urodziliśmy się, to środek świata.To przestrzeń niewielka, w której się obracam – nasze domy, cmentarze,kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowana to centrum świata”

Leszek Kołakowski

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Radziechów jest apolitycznym, samorządnym zrzeszeniem ludzi dobrej woli prowadzącym działalność dla dobra ogółu mieszkańców Radziechowa.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego wsi, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, integracja mieszkańców wsi, ocalenie od zapomnienia bogatej historii wsi, jej mieszkańców i ludzi z nią związanych oraz promocja wioski w regionie, w Polsce, w Europie i na świecie.

Mamy nadzieję, że strona internetowa przyczyni się w znaczący sposób do realizacji powyższych, ambitnych celów, postawionych przez Członków - Założycieli Stowarzyszenia, Radziechów zaś dla jego mieszkańców stanie się „centrum świata”

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków o finansowe wspieranie naszej działalności, która służyć będzie wyłącznie do realizacji celów statutowych. Zapewniamy, że wykorzystamy ją w sposób celowy i gospodarny. Wspierając nasze Stowarzyszenie, przyczynią się Państwo do rozwoju naszej wioski. Środki finansowe prosimy przekazywać na konto PBS o. Zagrodno nr 36 8658 0009 0017 4886 2000 0010 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”


Naszych darczyńców wpiszemy dla pamięci współczesnych i potomnych do Internetowej Księgi Przyjaciół Stowarzyszenia, będą honorowymi gośćmi na imprezach ważnych dla Stowarzyszenia i najważniejsze, będziemy Im wdzięczni oraz pozostaną w naszych sercach.

Ostatnie aktualności

03-04-2013

Wsparcie

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków o finansowe wspieranie naszej działalności, która służyć będzie wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Przydatne linki

Szybki kontakt

+48 693 219 523

Liczba odwiedzin: 124177

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: „Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”.

człowiek - najlepsza inwestycja